Проблемный научно-философский и культурологический журнал http://www.polygnozis.ru
   

Главная

Поиск

Печать
   
 
 » О журнале
 » Тематика
 » Редакционный совет
 » Требования
 Аннотации и ключ.слова
А Б Г Д З И К Л М Н Р С Т Ч Ш Щ
 Annotations and key words
A B C D G I K L M R S Z
 Рубрикатор
A B C E F G H I L M N P R S T U W Д И М О П Р
 » Адрес редакции

  Список авторов

Абрамов А.В.

Абрамян Л.А.

Абрамян Н.Л.

Аванесова Г.А.

Аверина М.В.

Азроянц Э.А.

Акопян К.З.

Аксюмов Б.В.

Алексеев А.Ю.

Алексухин С.И.

Алешкова Ю.Б.

Андреева В.А.

Андреева И.С.

Андреева Т.Н.

Антипенко Л.Г.

Асеева И.А.

Бабина В.М.

Баева Л.В.

Байдаева Ф.Б.

Балагушкин Е.Г.

Балашов Л.Е.

Баранцев Р.Г.

Басин Е.Я.

Бахтияров К.И.

Беззубцев-Кондаков А.Е.

Безуглова Н.П.

Белова Д.Н.

Бельская Е.Ю.

Бёме Я.

Берлеант А.

Бестужев-Лада И.В.

Богатырева О.А.

Бонецкая Н.К.

Борзенко И.М.

Бочкарев А.Е.

Броль Р.В.

Буданов В.Г.

Будов А.И.

Букетова Т.А.

Букина Е.Я.

Бычков В.В.

Бычкова Л.С.

Валеев И.Г.

Ванслов В.В.

Вебер А.Б.

Верхарн Э.

Визгин В.П.

Витол Э.А.

Вифляев В.Е.

Волков С.Н.

Воронов А.В.

Воскресенская В.В.

Выродов И.А.

Вятченин Д.А.

Гвоздевская Г.А.

Гезалов А.А.

Генон Р.

Герасимова И.А.

Гершанский В.Ф.

Гиренок Ф.И.

Гобозов И.А.

Голубев А.Н.

Голубков М.М.

Горбачев В.В.

Гриненко Г.В.

Губанов Н.И.

Гуревич П.С.

Гусакова А.И.

Гутнер Г.Б.

Гуща М.А.

Дворянов С.В.

Дмитриевский И.Д.

Долгов К.М.

Долженко О.В.

Домников С.Д.

Донских О.А.

Дрюк М.А.

Дубовицкий В.В.

Дубровский Д.И.

Дынин Б.С.

Жердев Е.В.

Жеребилов Г.Ю.

Жукоцкая З.Р.

Зайцев Д.В.

Закамулин А.И.

Зальцман Л.И.

Захаров В.Д.

Зиновьев И.В.

Иванов В.В.

Иванов Е.М.

Ивин А.А.

Имянитов Н.С.

Кагарлицкая С.Я.

Казанцева С.А.

Касавин И.Т.

Катюхина Т.В.

Каяк А.Б.

Кириленко Г.Г.

Киященко Н.И.

Клюева И.В.

Князева Е.Н.

Ковалёв А.А.

Козенко А.В.

Колесников А.В.

Конивец С.Ю.

Коротких В.И.

Корсаков С.Н.

Косолапов Н.А.

Костенко И.П.

Краснопевцева Е.И.

Кротков В.О.

Крушанов А.А.

Кудрин В.Б.

Кузнецова С.В.

Кузнецова Т.В.

Кукарцева М.А.

Куликова И.С.

Куракин А.Л.

Курбатова А.С.

Курек Н.С.

Курикалов Ю.Л.

Кутырев В.А.

Кухта М.С.

Лазарев С.С.

Ланкин В.Г.

Лапицкий М.И.

Лебедев В.Ю.

Левит С.Я.

Лепский В.Е.

Липов А.Н.

Лифинцева Т.П.

Любимова Т.Б.

Люсый А.П.

Ляхов И.И.

Ляховецкий Л.А.

Мазур И.М.

Майданов А.С.

Малышев И.В.

Малышко И.И.

Мальцев В.А.

Мамчур Е.А.

Мантов Р.Е.

Марача В.Г.

Мариевская Н.Е.

Матюшина Е.В.

Мельникова И.В.

Меркулов И.П.

Механик А.Г.

Мигунов А.С.

Миклина Н.Н.

Мисюров Д.А.

Михалев С.В.

Монина И.А.

Морозов И.Ю.

Моторина Л.Е.

Мукерджи Ч.

Мцхветадзе А.В.

Мьюкерджи Ч.

Наджафова А.Н.

Найденкин С.М.

Наумова Т.В.

Нестерова О.А.

Никитаев В.В.

Никитин В.А.

Никитина В.М.

Никитина И.П.

Новиков В.В.

Оганов А.А.

Осипова Е.С.

Палехова О.А.

Панаиотиди Э.Г.

Панарин А.С.

Панов А.Д.

Перова Е.Ю.

Перфильева И.А.

Перфильева-Корсакова И.А.

Петров Ю.А.

Петряков Л.Д.

Полищук Р.Ф.

Порус В.Н.

Прончатов В.Н.

Протопопова И.А.

Пугачев В.П.

Пушкин С.Н.

Пырин А.Г.

Пышновская З.С.

Разумова А.О.

Разумовский О.С.

Рачин Е.И.

Режабек Е.Я.

Родин В.Б.

Розин В.М.

Рубцов А.В.

Рузавин Г.И.

Рыбаков Н.С.

Рыбакова Н.А.

Рынковой И.В.

Рюмина М.Т.

Савкина А.В.

Садыков Б.С.

Сазонов Б.В.

Самохвалова В.И.

Сапегин К.В.

Свешников А.В.

Святославский А.В.

Севальников А.Ю.

Севдималиев Р.М.

Седелев Б.В.

Седов А.Е.

Семенов В.В.

Семенов В.М.

Сердюков Ю.М.

Силин А.А.

Силичев Д.А.

Скорупская Ю.Г.

Слесарев В.О.

Смирнов М.М.

Смирнов С.А.

Смирнова Н.М.

Соболев А.В.

Согрина В.Н.

Соловьева А.Н.

Солоненко М.А.

Спиридонова В.И.

Спирова Э.М.

Степанов В.Г.

Сухорукова С.М.

Сыродеева А.А.

Тарасов Д.В.

Татаровская И.М.

Тираспольский Л.М.

Трофимова Е.А.

Фатенков А.Н.

Федоров А.А.

Фомин Ю.А.

Фрейверт Л.Б.

Хазов М.Ю.

Ханджян О.А.

Ханпира Е.Э.

Харитонов А.С.

Хренов Н.А.

Хряпченкова И.Н.

Цветков В.Д.

Черняева Г.В.

Черняк В.С.

Чесноков А.С.

Чешков М.А.

Чижков С.Л.

Чикаева Т.А.

Чиндин И.В.

Чумаков А.Н.

Чупахин Н.П.

Чусовитин А.Г.

Чучин-Русов А.Е.

Шадсон М.

Шалак В.И.

Шалютин Б.С.

Шапинская Е.Н.

Шапинский В.А.

Шарко М.В.

Шевелев И.Ш.

Шиллеров А.Е.

Шишков Ю.В.

Штеренберг М.И.

Шулепова Э.А.

Шумихина Л.А.

Щербакова Е.В.

Якимова Н.Н.

Яковлев Е.Г.

Яницкий И.Н.

  Журналы
2013 г. - №1-4
2012 г. - №1-4
2011 г. - №3-4 №2 №1
2010 г. - №3 №1-2
2009 г. - №4 №3 №2 №1
2008 г. - №4 №3 №2 №1
2007 г. - №1
2004 г. - №4 №3 №2 №1
2003 г. - №4 №3 №2 №1
2002 г. - №4 №3 №2 №1
2001 г. - №4 №3 №2 №1
2000 г. - №4 №3 №2 №1
1999 г. - №4 №3 №2 №1
1998 г. - №4 №3 №2 №1
 Список авторов
  Авторы
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ Я
 Об авторах
А Б В Г Д Ж З И К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ Я
 
Главный редактор: САМОХВАЛОВА Вера Ильинична

© Институт философии Российской академии наук, 1998-2019 гг.
 
© Журнал "Полигнозис", 1998-2019 г.
 


© Сопровождение сайта: Издательство "ИИнтеЛЛ"